Purchase to pay

Bespaar tijd met purchase to pay via de moderne technologie van ICreative. Zij leveren een diversiteit aan moderne oplossingen als Kofax die de administratie van ondernemingen sneller en productiever maken. Tot op heden gebeurde veel administratie nog met papier en stempels. De controle werd vaak door mensen gedaan, maar dit was ook gevoelig voor fouten. Zo werden facturen gecontroleerd met bijvoorbeeld pakbonnen, offertes en andere ordergegevens. Hierbij moest nagekeken worden of de factuur aansloot met de gemaakte afspraak en met de geleverde goederen. Doordat dit voor veel facturen moest gebeuren, kon er in alle haast verschillen over het hoofd gezien worden. Naast het voorkomen van deze fouten, gaan steeds meer organisaties mee met digitalisering die purchase to pay en bijvoorbeeld Kofax met zich mee brengen. De computer en het internet hebben steeds meer mogelijk gemaakt en dit betekent ook een digitale slag voor de administratie. ICreative heeft hier goed op ingespeeld door oplossingen te ontwikkelingen om de administratieve zaken rondom inkoop en financiën goed op elkaar te laten aansluiten en sneller te laten verlopen. Het voordeel is dat bij purchase to pay en Kofax minder controle van het personeel nodig is. Alles verloopt via het systeem, zelfs de controle en dat juist de moderne technologie dat zich nog meer gaat ontwikkelen.

Kofax, de nieuwe administratie

Dankzij de object character recognition (OCR) van Kofax kan de controle nog sneller en nauwkeuriger worden uitgevoerd. Met behulp van dit systeem kunnen facturen en pakbonnen gescand en met elkaar worden vergeleken, wat bijdraagt aan de purchase to pay. Bepaalde gegevens zijn dan wel essentieel voor deze documenten. Zo moeten bepaalde kenmerken op beide documenten staan. Dit is bijvoorbeeld een ordernummer of inkoopnummer. Als dit nummer op zowel de factuur als op de pakbon staan, worden dit nummer met behulp van OCR herkend. Daardoor kunnen beide documenten aan elkaar gekoppeld worden. Soms is de koppeling op zich al een reden voor de verwerking van de factuur, maar soms moeten ook de bedragen overeenkomen. ICreative werkt al jaren samen met Kofax om de purchase to pay nog beter uit te werken. Zodra dit optimaal werkt kan dit resulteren in:

  • Het optimaliseren van de kasstroom.
  • Betere evaluaties naar de leveranciers.
  • Het identificeren van fraude.
  • Transparante en traceerbare werkzaamheden.
  • Overzichtelijk beheer van uitgaven.

Veel organisaties streven er naar de bovenstaande resultaten te bereiken. Hier zocht iedere organisatie weer nieuwe manieren en oplossingen voor. Dankzij purchase to pay en Kofax worden deze overzichten eenvoudiger te maken en sluiten deze beter aan bij de werkelijke administratie.

Een gestructureerde overgang

De overgang naar zo’n nieuwe administratie purchase to pay en Kofax vraagt in het begin veel van een onderneming. Daarom is het belangrijk dit uit te voeren in samenwerking met een professionele organisatie. Door een deskundige erbij in te schakelen, kunnen ondernemingen deze overgang veel doelgerichter aanpakken. Inmiddels is ICreative al ingeschakeld door vele bedrijven, instellingen en overheden om deze administratieve digitalisering in gang te zetten. Hoe zij werken is te lezen op icreativep2p.com. Met ICreative kunt u rekenen op kennis van purchase to pay en Kofax en een gerichte implementering in uw organisatie. Ieder bedrijf heeft weer zijn eigen business en een bijbehorende administratie. Verder hebben ook veel medewerkers hun eigen manier om hun werkzaamheden uit te voeren volgens de eisen die het werk van ze vraagt. ICreative bekijkt graag hoe zij purchase to pay en Kofax zo kunnen invoeren, zodat de medewerkers hier met name veel voordelen aan gaan beleven. Natuurlijk vraagt een verandering veel van werknemers, maar met het oog van de toekomst is het voor ieder bedrijf raadzaam de stap naar purchse to pay en Kofax te zetten.

Lees meer…